Aktivitets & Samværstilbud

Specialcenter Slagelse har 1 dagtilbud også kaldet samvær- og aktivitetstilbud eller S&A.

 

S&A
 • Tilbud til dig

  Hver gruppe har et eller flere grupperum til rådighed. Der arrangeres både individuelle og fælles aktiviteter. Grupperne har smartboard-tavler i grupperummene, hvor der hver dag vises billeder af dagen og aktiviteterne. Her vælger borgerne aktiviteter til og dagen bliver gennemgået. 

  Aktiviteterne har udgangspunkt i bl.a.:

  • Fokus på relationer, nærvær, sanser, sang og musik og højtlæsning. Aktiviteter med velvære, musik, sanser, samvær, balledans og socialmotorisk musikprogram. Der arrangeres samtidig oplevelser i haven eller på ture ud af huset.

  • Værdisættende opgaver, som al kreativt arbejde og praktiske opgaver i huset som postrunder, havearbejde og opfyldning af depoter.

  • Fokus på samarbejde og service. I Cafe Rose fremstilles salater, sandwich og kager. Der afholdes musik hver tirsdag, banko og diskotek en gang om måneden. Borgerne i cafeen dækker også op til møder, ordner kaffevogne til grupperne og deler frugt ud til huset.

  • Aktiviteter der udfordrer sanserne med sanseindtryk i form af lugt, syn og berøring, og som tilstræber at give en komplet sanseoplevelse og har fokus på borgerne med højt støttebehov og døvblindemiljø.

  • Fokus på struktur og genkendelighed med aktiviteter som gerne tager afsæt i naturen. Aktiviteterne er kendte og gruppens størrelse er mindre.

  Ud over forskellige værksteder, fællesrum og grønne arealer omkring bygningerne har vi to velfungerende sanserum, karaoke, en café hvor borgerne fremstiller salat, sandwich og kager, en sansehave, drivhus og bus til ture ud af huset. Vi har også mulighed for at benytte et sommerhus til aktiviteter ud af huset. Samtidig er vi ved at etablere en frivillig cykel ordning, hvor borgere i kørestol kan cykle på en Velo Plus cykel med lad.

  Vi lægger stor vægt på årets traditioner og har arrangementer som Sct. Hans fest, pølsevogn i haven, sanselegedag, Sjællandsfestivalen, luciaoptog, jule-og påskefrokost og besøg af Gardehusarerne. Alle borgere har mulighed for at vælge deltagelse ud fra ønsker og behov.

  Som noget nyt har vi indrettet et lokale i bygningen til fysioterapi. Her kan man som modtager af fysioterapi fra Fysio Danmark få træning, mens man er i dagtilbud.

 • Sådan arbejder vi

    

  Vores overordnede mål i huset er at tilpasse og understøtte et aktivitetstilbud, som er tilrettelagt sammen med den enkelte borger. Vi tilstræber, at hver dag skal være den bedste for både borgere og ansatte. Vi har personaler som hver har kompetencer og uddannelse omkring kommunikation, døvblinde og neuropædagogik.

  Vi anvender bl.a. følgende pædagogiske metoder:

  • Anerkendende pædagogik
  • Totalkommunikation
  • Low Arousal
  • Selv- og medbestemmelse
 • Her finder du os - adresse

  Find vej

  Adresse

  Aktivitets- og samværstilbud
  Rosenkildevej 83
  4200 Slagelse

 • Kontakt S&A

  Daglig leder af aktivitets- og samværstilbud

  Sanne Vedel Peitersen 20 45 46 65

  Lykke Kieler               24 82 48 67

  Senior gruppe            20 48 86 17

  Senior gruppen 2:      20 58 04 13

  Kreativ/Service          22 89 81 55

  Unoderne                  24 52 35 95

  Mediegruppen            24 52 35 96

  Vemusa                     24 52 35 98

  Udegruppe                24 52 35 97

  Natur Karavanen        24 65 96 18

  Satellitten                 30 44 04 87

  Jonas Gruppe            61 15 21 59

  Regnbuen                 30 44 04 83

  Bustelefon                 27 22 69 80

  Hus 81                     24 65 97 78

  Cafe Rose                 29 38 74 01

Siden er sidst opdateret 17. januar 2023