Om centeret

Lidt om Specialcenter Slagelse

I Specialcenter Slagelse tilbyder vi forskellige bo- og boligtilbud. Derudover tilbyder vi pædagogiske støttetilbud, ledsagelse og aflastning til børn, unge og voksne med varige fysiske og psykiske handicaps.