Covid 19 - besøgsforbud ophævet

Ophævelse af midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Specialcenter

Slagelse, Rosenkildevej 85-87, 4200 Slagelse

Ophævelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 19. marts 2021 afgørelse om at påbyde kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Botilbuddet Specialcenter Slagelse, da det var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. jf. epidemiloven § 29, stk. 1.

Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning. Styrelsen for Patientsikkerhed gør dog opmærksom på, at bekendtgørelse nr. 2060 af 21. dec. 2020 (Bekendtgørelse om besøg og mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirus sygdom 2019) fortsat finder anvendelse.

 

Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at Leder Ann-Kristine Russell har oplyst den 6. april 2021, at der ikke er nogen beboere eller ansatte på bostedet, der er syge med Covid-19. Endelig er der lagt vægt på, at der i den seneste uge ikke er konstateret nye tilfælde af smitte.

 

Besøg skal fortsat kunne gennemføres på en forsvarlig måde

 

Institutionsledelsen skal sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

 

Siden er sidst opdateret 6. maj 2021