Hvordan arbejder vi

I Specialcenter Slagelse arbejder vi ud fra Slagelse Kommunes værdigrundlag. Derudover har vi i Specialcenter Slagelse en organisatorisk etisk profil, som definerer, hvordan vi bruger etikken i vores arbejde med borgerne.
Det sker alt sammen i tæt relation med brugerindflydelse og et højt samarbejde med pårørende.

Værdigrundlaget
 • Værdigrundlag

  Værdigrundlaget i Specialcenter Slagelse bygger på Slagelse Kommunes værdier:

  • Kompetent
  • Med glæde
  • Tydelig
  • Modig
Etisk profil
 • Etisk profil

  I Specialcenter Slagelse arbejder vi med en etisk metode, der består af tre etiske teorier: Nærhedsetik, pligtetik og konsekvensetik.
  Dertil kommer fire etiske principper: Selvbestemmelse, integritet, værdighed og sårbarhed.

  Vi arbejder med etikken, fordi det er vigtigt for os, at borgeren bliver set som et individ og ikke som en del af en gruppe. Derfor har vi fokus på, hvad der giver livet værdi for den enkelte - det kan være alt fra puslespil til gummihandsker. Alle skal føle sig anerkendt i sine interesser, også selvom der ikke er mange andre, som deler interessen. Det betyder, at vi også er meget opmærksomme på at give borgeren tilbud, der passer med de interesser borgeren har.

  Vi er opmærksomme på, at borgeren forandrer sig og kan være interesseret i noget den ene dag og noget andet den næste. Vi tænker over, hvordan vi spørger, det gør vi, så borgerne bliver spurgt på netop den måde, som de forstår. Det kan være med konkreter, billeder eller andet.
  Etik og kommunikation hænger meget tæt sammen - vi kan ikke sige, at vi møder borgerne, der hvor de er, hvis ikke vi er opmærksomme på, hvad der giver mening i deres liv, og hvordan det giver mening.

  Det vigtigste er, at vi møder borgeren fordomsfrit og med en anerkendelse af lige præcis det liv, som borgeren ønsker at leve. Det hjælper den etiske metode os med, fordi den gør det muligt at sætte fokus på, hvad der er et værdigt liv for den enkelte borger.

  Derfor har vi også defineret, hvad de etiske principper betyder og hvordan vi arbejder med dem:

  • Selvbestemmelse: Borgeren er inddraget i beslutninger om eget liv.
  • Værdighed: Fokus på hvad der har værdi for borgeren.
  • Integritet: Fokus på borgerens ressourcer, identitet og livshistorie.
  • Sårbarhed: Borgeren støttes til at håndtere sin fysiske og/eller psykiske sårbarhed.

  Vi anvender etikken i vores teammøder, i vores dokumentation og i vores kommunikation med borgerne.

Bruger indflydelse
 • Bruger indflydelse

  Alle aktiviteter tager afsæt i den enkelte borgers liv og muligheder. Tilbuddene sættes sammen, så borgeren hele tiden udvikler sig i forhold til sit potentiale.

  Medarbejderne har konstant fokus på, at borgerne bliver hørt og respekteret på egne præmisser. Vi arbejder med forskellige kommunikationsstøttende hjælpemidler, der giver borgeren de bedste forudsætninger for at få indflydelse på sit eget liv.

Samarbejde med pårørende
 • Samarbejde med pårørende

  I Specialcenter Slagelse anser vi samarbejdet med pårørende, som en vigtig del af arbejdet.

  Forholdet mellem medarbejderne og de pårørende er båret af tillid og fortrolighed. Her er pårørende er altid meget velkomne til at ringe eller komme på besøg.

  I løbet af året holder vi flere arrangementer for både borgere og pårørende.

Siden er sidst opdateret 2. februar 2022