Brugerindflydelse

Alle aktiviteter tager afsæt i den enkelte borgers liv og muligheder. Tilbuddene sættes sammen, så borgeren hele tiden udvikler sig i forhold til sit potentiale.

Medarbejderne har konstant fokus på, at borgerne bliver hørt og respekteret på egne præmisser. Vi arbejder med forskellige kommunikationsstøttende hjælpemidler, der giver borgeren de bedste forudsætninger for at få indflydelse på sit eget liv.

Siden er sidst opdateret 18. april 2018