Organisering

Se hvordan vi er organiseret i Specialcenter Slagelse og få et overblik over tilbuddene fordelt efter paragraffer. Se ligeledes organisationsplan over centeret og en kort beskrivelse af personalet.

Centerleder
 • Centerleder

  Centerlederen i Specialcenter Slagelse har kontor på Rosenkildevej 69 1. sal, 4200 Slagelse.

  Centerlederens opgaver er:

  • At samarbejde med myndighedsafdelingen
  • At samarbejde med de daglige ledere af botilbuddene
  • Visitation
  • Overordnet økonomistyring
  • Strategi og planlægning
  • At samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Koordinering af tiltag i centeret

  Adressen er:

  Specialcenter Slagelse
  Administrationen
  Rosenkildevej 69, 1. sal
  4200 Slagelse

Visitator
Siden er sidst opdateret 27. oktober 2021