Organisering

Se hvordan vi er organiseret i Specialcenter Slagelse og få et overblik over tilbuddene fordelt efter paragraffer. Se ligeledes organisationsplan over centeret og en kort beskrivelse af personalet.

Virksomhedsleder
 • Virksomhedsleder

  Virksomhedslederen i Specialcenter Slagelse har kontor på Rosenkildevej 69 1. sal, 4200 Slagelse.

  Virksomhedslederens opgaver er:

  • At samarbejde med myndighedsafdelingen
  • At samarbejde med de daglige ledere af botilbuddene
  • Visitation
  • Overordnet økonomistyring
  • Strategi og planlægning
  • At samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Koordinering af tiltag i centeret

  Adressen er:

  Specialcenter Slagelse
  Administrationen
  Rosenkildevej 69, 1. sal
  4200 Slagelse

Administrationen
 • Administrationen

  Teamet består af en stabsleder, de administrative medarbejdere, og en kontorelev. Administrationen hjælper lederne og personalet med en række opgaver bl.a. beboerregnskaber, busdrift, udregning af priser for kost osv. Dertil kommer andre opgaver omkring økonomi, løn, hjemmeside m.v.

  Her finder du os

  Administrationen har kontorer på Rosenkildevej 69, 1. sal i Slagelse.

  Find vej

  Adresse

  Specialcenter Slagelse
  Administrationen
  Rosenkildevej 69, 1. sal
  4200 Slagelse

Udviklingsenheden
 • Udviklingsenheden

  Udviklingsenheden i Specialcenter Slagelse består af en udviklingskonsulent og en pædagogisk konsulent. De har opgaver på tværs af hele centret. Konsulenterne arbejder tæt sammen med, centerledelsen, administrationen, de daglige ledere og personalet.

  Konsulenternes kerneopgave er, at understøtte ledelsen og medarbejderne, i at levere en faglig, samt pædagogisk indsats, der fremmer det gode liv, for borgerne og borgernes livsmestring. 

  Om udviklingsenheden

  Konsulenternes opgaver er mangfoldige, inden for det socialfaglige og pædagogiske område.

  De overordnede områder omhandler:

  Faglig udvikling og sparring.

  Supervision.

  Vidensopsamling.

  Formidling og undervisning.

  Dokumentation og resultatorienterede indsatser.

  I understøttelsen af ledere og medarbejdere, er der således fokus på kerneopgaveperspektivet, samt at vores faglige og pædagogiske indsatser, lever op til servicelovens paragraffer, hvor pædagogiske handleplaner, selvbestemmelse, medborgerskab, brugerinddragelse, omsorg og en etisk tilgang, er centrale begreber i vores pædagogiske praksis.

  Yderligere er konsulenterne tovholder på vores netværk i centeret:

  • Netværk for etikambassadører
  • Tværorganisatorisk netværk

  Derudover har udviklingsenheden, flere forskellige samarbejdspartnere internt og eksternt.

  Konsulenterne har kontor på adressen:

  Specialcenter Slagelse
  Rosenkildevej 69, 2. sal
  4200 Slagelse

Visitation
Søg job
Studerende
 • Studerende

  I Specialcenter Slagelse modtager vi studerende fra uddannelserne:

  • Professionsbachelor som pædagog og fysioterapeut
  • Pædagogisk assistent
  • Kontorelev
  • Socialrådgiver

  Med udgangspunkt i stor faglig bevidsthed, ser vi det som en meget værdifuld opgave at bidrage til uddannelse af fagligt kvalificerede pædagoger og pædagogiske assistenter. Vi står inde for gode muligheder for kompetenceudvikling og råder over 12 praktikvejledere, som løbende bliver opkvalificeret, og dermed kvalitetssikrer vi praktikvejledningen i centret.

  Hovedansvaret for at lære, ligger hos den studerende, som vi forventer arbejder aktivt – målrettet og reflekterende i praktikperioden.

  Der tilbydes:

  • Vejledning en gang ugentlig af 1 times varighed
  • Et to-dages introkursus
  • Sparring med udviklingskonsulenten

  Har du spørgsmål vedrørende uddannelserne professionsbachelor som pædagog og fysioterapeut og pædagogisk assistent, er du velkommen til at kontakte vores praktikkoordinator:

  • Pernille Wuust Christensen på tlf. 24 95 77 99

  Har du spørgsmål vedrørende uddannelse som kontorelev, er du velkommen til at kontakte Administrationen på tlf. 58 57 41 70

 • Praktikstedsbeskrivelser

  Praktikstedsbeskrivelser for vores enheder i Specialcenter Slagelse:

Personalet
 • Personalet

  Der er ansat pædagoger, omsorgsmedhjælpere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, fysioterapeuter, økonomaer og administrativt personale i Specialcenter Slagelse.

  Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har mulighed for og lyst til at udvikle deres kompetencer. Vi anser det som en afgørende værdi, at de ansatte i centeret har en grundlæggende faglig nysgerrighed og et ønske om at lære mere og blive dygtigere.

  Interessen for faget forplanter sig til det store engagement, der kendetegner Specialcenter Slagelse.

  Et tæt og godt samarbejde mellem ledelse og medarbejderne skaber det arbejdsmiljø, der er med til at udvikle centeret.

Siden er sidst opdateret 22. november 2022