Centerleder

Centerlederen i Specialcenter Slagelse har kontor på Rosenkildevej 69 1. sal, 4200 Slagelse.

Centerlederens opgaver er:

  • At samarbejde med myndighedsafdelingen
  • At samarbejde med de daglige ledere af botilbuddene
  • Visitation
  • Overordnet økonomistyring
  • Strategi og planlægning
  • At samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Koordinering af tiltag i centeret

Adressen er:

Specialcenter Slagelse
Administrationen
Rosenkildevej 69, 1. sal
4200 Slagelse