Personalet

Der er ansat pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, fysioterapeuter, økonomaer og administrativt personale i Specialcenter Slagelse.

Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har mulighed for og lyst til at udvikle deres kompetencer. Vi anser det som en afgørende værdi, at de ansatte i centeret har en grundlæggende faglig nysgerrighed og et ønske om at lære mere og blive dygtigere.

Interessen for faget forplanter sig til det store engagement, der kendetegner Specialcenter Slagelse.

Et tæt og godt samarbejde mellem ledelse og medarbejderne skaber det arbejdsmiljø, der er med til at udvikle centeret.