Studerende

I Specialcenter Slagelse modtager vi studerende fra uddannelserne:

  • Professionsbachelor som pædagog og fysioterapeut
  • Pædagogisk assistent
  • Kontorelev

Med udgangspunkt i stor faglig bevidsthed, ser vi det som en meget værdifuld opgave at bidrage til uddannelse af fagligt kvalificerede pædagoger og pædagogiske assistenter. Vi står inde for gode muligheder for kompetenceudvikling og råder over 12 praktikvejledere, som løbende bliver opkvalificeret, og dermed kvalitetssikrer vi praktikvejledningen i centret.

Hovedansvaret for at lære, ligger hos den studerende, som vi forventer arbejder aktivt – målrettet og reflekterende i praktikperioden.

Der tilbydes:

  • Vejledning en gang ugentlig af 1 times varighed
  • Et to-dages introkursus
  • Sparring med udviklingskonsulenten

Har du spørgsmål vedrørende uddannelserne professionsbachelor som pædagog og fysioterapeut og pædagogisk assistent, er du velkommen til at kontakte vores praktikkoordinator:

  • Pernille Wuust Christensen på tlf. 24 95 77 99

Har du spørgsmål vedrørende uddannelse som kontorelev, er du velkommen til at kontakte Administrationen på tlf. 58 57 41 70