Udviklingsenheden

Udviklingsenheden i Specialcenter Slagelse består af en udviklingskonsulent og en pædagogisk konsulent, som har opgaver på tværs af hele centret. Konsulenterne arbejder tæt sammen med både centerledelsen, administrationen, de daglige ledere og personalet.

Konsulenternes kerneopgave er at understøtte ledelsen og medarbejderne i at levere en faglig samt pædagogisk indsats, der fremmer det gode liv for borgerne og borgernes livsmestring. 

Om udviklingsenheden

Konsulenternes opgaver er mangfoldige inden for det socialfaglige og pædagogiske område. De overordnede områder omhandler faglig udvikling og sparring, supervision, vidensopsamling, formidling og undervisning, dokumentation og resultatorienterede indsatser.

I understøttelsen af ledere og medarbejdere er der således fokus på kerneopgaveperspektivet, samt at vores faglige og pædagogiske indsatser lever op til servicelovens paragraffer, hvor pædagogiske handleplaner, selvbestemmelse, medborgerskab, brugerinddragelse, omsorg og en etisk tilgang er centrale begreber i vores pædagogiske praksis.

Yderligere er konsulenterne tovholder på vores netværk i centeret:

  • Netværk for etikambassadører
  • Tværorganisatorisk netværk

Derudover har udviklingsenheden flere forskellige samarbejdspartnere internt og eksternt.

Konsulenterne har kontor på adressen:

Specialcenter Slagelse
Rosenkildevej 69, 2. sal
4200 Slagelse

Siden er sidst opdateret 7. januar 2020