Udviklingsenheden

Udviklingsenheden i Specialcenter Slagelse består af en udviklingskonsulent og en pædagogisk konsulent, som har opgaver på tværs af hele centret. Konsulenterne arbejder tæt sammen med både centerledelsen, administrationen, de daglige ledere og personalet.

Opgaverne handler om at sørge for at personalet er opdateret med seneste nyt til at udføre deres arbejde i hverdagen.

Derudover har udviklingsenheden forskellige samarbejdspartnere, både i og udenfor kommunen.

Om udviklingsenheden

Konsulenternes opgaver er mangfoldige inden for det socialfaglige område. De overordnede områder omhandler faglig udvikling, vidensopsamling, formidling, dokumentation og resultatorienteret indsatser.

Ligeledes er der fokus på, at vores kerneopgaver lever op til servicelovens paragraffer, hvor pædagogiske handleplaner, rettighedsperspektivet, medborgerskab, brugerinddragelse, omsorg og en etisk tilgang er centrale begreber i vores pædagogiske praksis.

Yderligere er konsulenterne tovholder på vores netværk i centret: Netværk for etikambassadører, samt et tværorganisatorisk netværk.

Adressen er:

Specialcenter Slagelse
Rosenkildevej 89, 3. sal
4200 Slagelse

Siden er sidst opdateret 28. marts 2019