Tilbud til børn

I Specialcenter Slagelse er der mulighed for både at komme på weekendaflastning på Aflastningen, Anne Marievej og på Heimdal, eller at bo hos os på Heimdal. Personalet er altid klar til at tage imod dig, hvis du har lyst til at komme på besøg og se stedet.

Se mere om vores tilbud til børn, her på hjemmesiden.

Her er link til:

ydelseskatalog Heimdal. (pdf - nyt vindue)

Botilbud Heimdal - Slagelse
 • Heimdal - slagelse

  Heimdal er det eneste botilbud til børn med svære handicaps og senhjerneskader i Slagelse kommune.

  Bygningen er fra 1998 og er et 1-planshus. Det er indrettet med plads til 10 børn i 10 store og lyse værelser. Indretningen af værelserne sker i samarbejde med pårørende, så barnet kan genkende sig selv i indretningen og føle sig hjemme.

   

 • Tilbud til dig

  På Heimdal sætter vi fokus på barnets behov gennem kommunikation, inddragelse i eget liv, samspil, oplevelser, traditioner, tryghed og nærvær. Vi lægger stor vægt på at skabe et trygt, rummeligt, udviklende og omsorgsfuldt miljø i tæt samarbejde med forældre og pårørende.

  Vi har et sanserum, et boblebad og en dejlig legeplads. Her har børnene et frirum, og vi kan støtte det enkelte barn i de motoriske og sansemæssige udfordringer barnet har. Derudover har vi hoppebolde, trampolin, gynger osv., der stimulerer de forskellige sanser. I huset har vi udover det pædagogiske personale en fysioterapeut ansat. De vigtigste nøgleord i samarbejdet omkring børnene/de unge på Heimdal er:

  • Tryghed: for børn og forældre
  • Kommunikation: Individuelle og kreative kommunikationsformer.
  • Netværk: Udviklende og forpligtende samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere.
  • Relationer: Vi vil de gode relationer og stemninger, så vi alle får mulighed for at udfolde os.

  Vores filosofi er:


  Vi behandler alle ens ved at behandle børnene individuelt.

 • Sådan arbejder vi

  Heimdal er et botilbud til børn og unge med komplekse handicaps, varigt nedsat funktionsevne og senhjerneskader.

  Der arbejdes med en helhedsorienteret indsats for det enkelte barn i forhold til udvikling og behov. Heimdals personale har kompetencer og erfaring i at arbejde med følgende aspekter:

  • Alternative og anerkendte kommunikationsformer
  • Vi har for øje at øge de sensoriske input til krop og hjerne bl.a ved at inddrage barnet mest muligt i hverdagsrutinerne.
  • Vi er inspireret af ABC- konceptet og benytter det i tilpasset form i hverdagen.
  • AAFFOLTER: Guiding gennem dagligdags aktiviteter, problemløsning gennem erfaringer med føle/bevægesans.
  • BOBATH: tonusnormalisering, fremme normale bevægelser og hæmme unormale bevægelser.
  • COOMBES: Opmærksomhed mod ansigt, mund, og svælg, der har indflydelse på spisning, vejrtrækning, stemme og kommunikation.
  • Svær epilepsi
  • Gastrostomisonder.
  • Sorg og krisehåndtering.

  Vi har en høj grad af forældreinddragelse og vi afstemmer ofte forventningerne til hinanden. Selvom barnet bor på Heimdal har forældrene stadig forældremyndigheden og er således medbestemmende omkring barnets tilværelse. Som forældre til et barn/ungt menneske der bor på Heimdal forventer vi, at man indgår i et tæt samarbejde til fælles gavn for barnet/det unge menneske. Forældre og pårørende er altid velkomne på Heimdal som en naturlig del af barnets liv.

  I løbet af året inviteres forældre, søskende og andre pårørende til forskellige arrangementer da vi har tradition for hvert år at afholde en lygtefest i efteråret, julefest og en forårs/sommer forældrearbejdsdag. I forsommeren afholder vi en sansernes fest hvor vi inviterer andre børnehaver, skoler og institutioner.

  På Heimdal har vi et forældreråd, som er valgt blandt forældre. Møderne som afholdes er af orienterende karakter, og der kan være emner til drøftelse mellem forældre, medarbejdere og ledere.

 • Her finder ud os - adresse

  Find vej

  Adresse

  Bo- og aflastningstilbud Heimdal
  Pilagervej 31
  4200 Slagelse

 • Kontakt Heimdal

  Ring til:

  Daglig leder    Thomas Jensen     20 75 69 57

                       Personale 1           58 58 05 39

                       Personale 2           58 58 05 39

                       Kontoret               30 44 05 85

                       Natpersonale        58 58 05 30

Heimdal - aflastning
 • Heimdal - aflastning

  Heimdal er Slagelse Kommunes aflastningstilbud til børn med svære handicaps og senhjerneskader.

  Vores bygning er et 1-planshus fra 1998, som er indrettet med 2 værelser til aflastning.

  Huset er bygget til børn med specielle behov, udover at indeholde sansestimulerende miljøer, er her handicapvenligt indrettet, med blandt andet rumdækkende loftslifte.

  Aldersgruppen er 0-25 år.

 • Tilbud til dig

  På Heimdal vægter vi at skabe et trygt, udviklende og omsorgsfuldt miljø i tæt samarbejde med pårørende.
  Vi sætter fokus på barnets behov gennem kommunikation, inddragelse i eget liv, samspil, oplevelser, traditioner, tryghed og nærvær. 

  Der er mulighed for at blive sanseinspireret i husets sanserum - "Snoezelrum". Derudover kan barnet nyde et dejligt afslappende spabad og meget andet.

  De vigtigste nøgleord i samarbejdet omkring børnene på Heimdal er: 

  • Tryghed - For børn og forældre
  • Kommunikation - Individuelle og kreative kommunikationsformer
  • Netværk - Udviklende og forpligtende samarbejde med forældre og øvrige relevante samarbejdspartnere
  • Relationer - Vi vil de gode relationer og stemninger, så vi alle får mulighed for at udfolde os
 • Sådan arbejder vi

  Heimdal er et botilbud til børn og unge med svære handicaps, varigt nedsat funktionsevne og senhjerneskader.

  Der arbejdes med en helhedsorienteret indsats for det enkelte barn i forhold til udvikling og behov. Heimdals personale har kompetencer og erfaring i at arbejde med følgende aspekter:

  • Alternative og anerkendte kommunikationsformer
  • Neuroaffektiv sanseintegration i ADL-funktioner
  • Sorg- og krisehåndtering
  • Intensiv træning hvor der arbejdes vha. ABC-koncept, Affolter (lejring) og Castillo Morales-teknikker
  • Svært behandlende epilepsi
  • Gastrostomisonder

  I løbet af året inviteres forældre, søskende og andre pårørende til forskellige arrangementer da vi har tradition for hvert år at afholde en lygtefest i efteråret, julefest og en forårs/sommer forældrearbejdsdag.

 • Her finder du os - adresse

  Find vej

  Adresse

  Bo- og aflastningstilbud Heimdal
  Pilagervej 31
  4200 Slagelse

 • Kontakt Heimdal

  Ring til:

  Daglig leder    Thomas Jensen     20 75 69 57

                       Personale 1           58 58 05 39

                       Personale 2           58 58 05 39

                       Kontoret               30 44 05 85

                       Natpersonale        58 58 05 30

Siden er sidst opdateret 28. oktober 2022