Aflastning

I Specialcenter Slagelse har vi to aflastningstilbud. Det er Aflastningen, Anne-Marievej 5 og Heimdal som begge er placeret i Slagelse by. Forskellen på de to tilbud er at Aflastningen, Anne-Marievej 5 alene har fokus på aflastning, hvorimod Heimdal også er et botilbud.