Sådan arbejder vi

Vi modtager børn med alle former for fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, bl.a. autisme, downs syndrom, ADHD, cerebral parese, rygmarvsbrok og børn med multihandicaps.

Formålet med aflastning er at støtte familien, så barnet kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for barnet og den øvrige familie. Når barnet er hos os, ser vi følgende som vores vigtigste pædagogiske opgave:

  • Give barnet en indholdsrig fritid med mulighed for indflydelse og valg
  • Give barnet mulighed for at skabe sociale relationer
  • Styrke barnets selvhjulpenhed og kompetencer

Vores overordnede pædagogiske tilgang er:

  • Neuropædagogik
  • Low arousal
  • Anerkendende pædagogik
  • Helhedsorienteret kommunikation
Siden er sidst opdateret 28. november 2017