Sådan arbejder vi

Heimdal er et botilbud til børn og unge med svære handicaps, varigt nedsat funktionsevne og senhjerneskader.

Der arbejdes med en helhedsorienteret indsats for det enkelte barn i forhold til udvikling og behov. Heimdals personale har kompetencer og erfaring i at arbejde med følgende aspekter:

  • Alternative og anerkendte kommunikationsformer
  • Neuroaffektiv sanseintegration i ADL-funktioner
  • Sorg- og krisehåndtering
  • Intensiv træning hvor der arbejdes vha. ABC-koncept, Affolter (lejring) og Castillo Morales-teknikker
  • Svært behandlende epilepsi
  • Gastrostomisonder

I løbet af året inviteres forældre, søskende og andre pårørende til forskellige arrangementer da vi har tradition for hvert år at afholde en lygtefest i efteråret, julefest og en forårs/sommer forældrearbejdsdag.

Siden er sidst opdateret 28. november 2017