Sådan arbejder vi

Heimdal er et botilbud til børn og unge med komplekse handicaps, varigt nedsat funktionsevne og senhjerneskader.

Der arbejdes med en helhedsorienteret indsats for det enkelte barn i forhold til udvikling og behov. Heimdals personale har kompetencer og erfaring i at arbejde med følgende aspekter:

  • Alternative og anerkendte kommunikationsformer
  • Vi har for øje at øge de sensoriske input til krop og hjerne bl.a ved at inddrage barnet mest muligt i hverdagsrutinerne.
  • Vi er inspireret af ABC- konceptet og benytter det i tilpasset form i hverdagen.
  • AAFFOLTER: Guiding gennem dagligdags aktiviteter, problemløsning gennem erfaringer med føle/bevægesans.
  • BOBATH: tonusnormalisering, fremme normale bevægelser og hæmme unormale bevægelser.
  • COOMBES: Opmærksomhed mod ansigt, mund, og svælg, der har indflydelse på spisning, vejrtrækning, stemme og kommunikation.
  • Svær epilepsi
  • Gastrostomisonder.
  • Sorg og krisehåndtering.

Vi har en høj grad af forældreinddragelse og vi afstemmer ofte forventningerne til hinanden. Selvom barnet bor på Heimdal har forældrene stadig forældremyndigheden og er således medbestemmende omkring barnets tilværelse. Som forældre til et barn/ungt menneske der bor på Heimdal forventer vi, at man indgår i et tæt samarbejde til fælles gavn for barnet/det unge menneske. Forældre og pårørende er altid velkomne på Heimdal som en naturlig del af barnets liv.

I løbet af året inviteres forældre, søskende og andre pårørende til forskellige arrangementer da vi har tradition for hvert år at afholde en lygtefest i efteråret, julefest og en forårs/sommer forældrearbejdsdag. I forsommeren afholder vi en sansernes fest hvor vi inviterer andre børnehaver, skoler og institutioner.

På Heimdal har vi et forældreråd, som er valgt blandt forældre. Møderne som afholdes er af orienterende karakter, og der kan være emner til drøftelse mellem forældre, medarbejdere og ledere.

Siden er sidst opdateret 7. maj 2018