Sådan arbejder vi

Vi modtager unge borgere med alle former for fysiske og psykiske funktionsnedsættelser bl.a. autisme, downs syndrom, ADHD, cerebral parese, rygmarvsbrok og multihandicaps.

Formålet med aflastning er at støtte familien. Så kan den unge blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for den unge og den øvrige familie. Når den unge borger er hos os på Kernehuset, ser vi følgende som vores vigtigste pædagogiske opgave:

  • At give den unge en indholdsrig fritid med mulighed for indflydelse og valg
  • At give den unge mulighed for at skabe sociale relationer
  • At styrke den unges selvhjulpenhed og kompetencer

Vores overordnede pædagogiske tilgang er:

  • Neuropædagogik
  • Low arousal
Siden er sidst opdateret 18. maj 2018