Tilbud til dig

På Kernehuset har vi fokus på det sociale liv og støtter gerne borgerne i at skabe relationer og danne venskaber med de andre unge. Kernehuset er et frirum fra dagligdagens mange tilrettelagte gøremål, og borgerne deltager i aktiviteter i det omfang, de har lyst.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter ud fra den enkelte borgers behov og formåen. Det kan være spil på iPad og PlayStation, gå- og køreture i nærmiljøet, kreative aktiviteter m.m. Når vejret tillader det, tilbringer vi meget tid med leg, boldspil, bål og andre udendørs aktiviteter.