Tilbud til dig

Hver gruppe har et eller flere grupperum til rådighed. Der arrangeres både individuelle og fælles aktiviteter. Grupperne har smartboard-tavler i grupperummene, hvor der hver dag vises billeder af dagen og aktiviteterne. Her vælger borgerne aktiviteter til og dagen bliver gennemgået. 

Aktiviteterne har udgangspunkt i bl.a.:

  • Fokus på relationer, nærvær, sanser, sang og musik og højtlæsning. Aktiviteter med velvære, musik, sanser, samvær, balledans og socialmotorisk musikprogram. Der arrangeres samtidig oplevelser i haven eller på ture ud af huset.
  • Værdisættende opgaver, som al kreativt arbejde og praktiske opgaver i huset som postrunder, havearbejde og opfyldning af depoter.
  • Fokus på samarbejde og service. I Cafe Rose fremstilles salater, sandwich og kager. Der afholdes musik hver tirsdag, banko og diskotek en gang om måneden. Borgerne i cafeen dækker også op til møder, ordner kaffevogne til grupperne og deler frugt ud til huset.
  • Aktiviteter der udfordrer sanserne med sanseindtryk i form af lugt, syn og berøring, og som tilstræber at give en komplet sanseoplevelse og har fokus på borgerne med højt støttebehov og døvblindemiljø.
  • Fokus på struktur og genkendelighed med aktiviteter som gerne tager afsæt i naturen. Aktiviteterne er kendte og gruppens størrelse er mindre.

Ud over forskellige værksteder, fællesrum og grønne arealer omkring bygningerne har vi to velfungerende sanserum, karaoke, en café hvor borgerne fremstiller salat, sandwich og kager, en sansehave, drivhus og bus til ture ud af huset. Vi har også mulighed for at benytte et sommerhus til aktiviteter ud af huset. Samtidig er vi ved at etablere en frivillig cykel ordning, hvor borgere i kørestol kan cykle på en Velo Plus cykel med lad.

Vi lægger stor vægt på årets traditioner og har arrangementer som Sct. Hans fest, pølsevogn i haven, sanselegedag, Sjællandsfestivalen, luciaoptog, jule-og påskefrokost og besøg af Gardehusarerne. Alle borgere har mulighed for at vælge deltagelse ud fra ønsker og behov.

Som noget nyt har vi indrettet et lokale i bygningen til fysioterapi. Her kan man som modtager af fysioterapi fra Fysio Danmark få træning, mens man er i dagtilbud.