Tilbud til dig

På Kastanievej går de fleste af borgerne på arbejde eller i skole. Vi støtter den enkelte til at komme op om morgenen, og hjælper dem med at komme af sted.

Om eftermiddagen ydes der individuel støtte og botræning efter ønske og behov. Det kan være hjælp og vejledning til madlavning, rengøring, tøjvask og indkøb eller samtaler om, hvad der nu er behov for.

Aftensmåltidet tilberedes sammen med borgerne. Enkelte sørger selv for mad og spiser i lejlighederne.

Om aftenen ydes støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter.

Der afholdes beboermøder hver måned, hvor vi opfordrer borgerne til at deltage, for at få indflydelse på de fælles aftaler og arrangementer, som vi laver i fællesskab. Vi drøfter forskellige emner; bl.a. sund kost, og hvad det vil sige at leve et sundt liv.

I weekenderne afholdes ofte fælles brunch. Der tilbydes forskellige aktiviteter, til dem der har lyst til at være med. Derudover holder vi forskellige fælles arrangementer i løbet af året, f.eks. halloween og nytårsfest.