Rosenkildevej 67 - Slagelse

Rosenkildevej 67 er et bosted til 10 borgere fordelt på stueetage og første sal. Målgruppen er yngre mennesker i alderen 18 – 30 år med differentieret støttebehov.

Vi ser Rosenkildevej 67 som en slags kollegie, hvor man hver har et værelse og deler badeværelse med de andre. Der er 2 badeværelser på hver etage.

I stueetagen er der 4 værelser, og denne etage er indrettet til borgere med et stort støttebehov og multipel funktionsnedsættelse.

Førstesalen er for borgere som er mobile og som har forskellige støttebehov.

Bostedet har fokus på oplevelser, struktur, overskuelighed og sociale kompetencer. De unge mennesker understøttes i deres udviklingspotentialer, og det foregår i et ungemiljø.

Siden er sidst opdateret 12. oktober 2021