Sådan arbejder vi

Målgruppen på Rosenkildevej 67 er yngre borgere i alderen 18 – 30 år med differentieret støttebehov.

Målet er, at borgerne understøttes i deres udviklingspotentiale og det foregår i et ungemiljø.

Det pædagogiske personale på Rosenkildevej 67 tager afsæt i en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Det handler om at møde borgerne på deres præmisser.

Herudover arbejdes der meget med alternativ og supplerende kommunikation. Eksempelvis anvender vi elektroniske hjælpemidler og tegn-til-tale.

Siden er sidst opdateret 12. oktober 2021