Rosenkildevej 69 - Slagelse

Rosenkildevej 69 er botilbud til 6 borgere. Målgruppen er yngre borgere i alderen 18 -30 år med differentieret støttebehov.

Rosenkildevej 69 er oprettet som et kollegie, hvor hver borger har eget værelse og deler badeværelse med de andre. Der er 2 badeværelser.

Bostedet har fokus på oplevelser, struktur, overskuelighed og sociale kompetencer. Vi understøtter borgerne i deres udviklingspotentialer, og det foregår i et ungemiljø sammen med andre unge.

Siden er sidst opdateret 20. maj 2020