Tilbud til Voksne

I Specialcenter Slagelse er vores tilbud til voksne fordelt i byerne: Slagelse, Skælskør, Vemmelev og Korsør. Vi har 8 botilbud, 2 samvær- og aktivitetstilbud og 1 aflastningstilbud.

Personalet er altid klar til at tage imod dig, hvis hu har lyst til at komme på besøg.

Fasanstien 33 - Korsør
 • Fasanstien 33 - Korsør

  Fasanstien er et botilbud i Korsør for borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Fasanstien består af tre etager med 8 selvstændige lejligheder på hver etage, hvor der i alt bor 24 borgere i alderen 25 til 75 år. I midten af hver etage er der et fælles køkken og en fælles stue, hvor borgerne deltager i madlavningen og i den sociale hygge.

  På Fasanstien har vi meget fokus på at lave mad sammen, så er borgerne med til at bestemme, hvad der skal spises. De er ligeledes med i madlavningen i den udstrækning, som det giver mening for borgerne.

  Derudover bliver der tilbudt gymnastik hver onsdag samt massage, når borgerne har lyst. Vi holder beboermøde cirka hver anden måned, hvor borgerne er med til at bestemme de kommende måneders madindkøb. I haven rundt om Fasanstien har vi krydderurter og tomater, som borgerne kan hente og anvende til madlavningen. Ind imellem laver vi også mad på bålet ude i vores have.

  Her er link til:

  Ydelseskatalog Fasanstien (pdf - nyt vindue)

   

 • Tilbud til dig

  Der foregår mange forskellige ting på Fasanstien, og det foregår altid i et roligt tempo, så alle kan være med.

  De fleste af borgerne er på Samværs- og Aktivitetstilbud i Slagelse i dagtimerne. Derfor er der ikke så mange aktivitetstilbud i hverdagen, hvor borgerne mere har brug for ro og hygge om eftermiddagen. Det er dog altid muligt for beboerne at deltage i madlavningen eller være med til at lave madpakkerne til den kommende dag. Det er også muligt at være med til aftenhygge i fællesstuen.

  Derudover er der tilbud om gymnastik hver onsdag, samt mulighed for at komme i Café Amalie om torsdagen. Der er også mulighed for massage i hverdagen.

  I weekenden er der flere forskellige aktiviteter og arrangementer, som man er velkommen til at deltage i. Her er nogle at de aktiviteter vi har i weekenderne:

  • Gåture for dem, der har lyst
  • Dame- og herreklub i fælleslokalerne i stuetagen, hvor der både kan være fokus på øl, neglelak og mange andre ting
  • Vi hygger os med fælles filmaftner i fællesstuen
  • Synger salmer og andre sange med dem, der har lyst
  • Vi laver aktiviteter forbundet med højtiderne, således at der f.eks. kan være mange bakker karse op til påske, julepynt til jul osv.
  • Malerværksted og kreativ atmosfære i fællesstuen
 • Sådan arbejder vi

  Borgerne på Fasanstien er i alderen 25-75 år.

  Borgerne på Fasanstien er voksne med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som har brug for støtte og vejledning til dagens gøremål, samt personlig pleje og omsorg.

  Vores mål på Fasanstien er at:

  • Medarbejderne kvalificerer sig til at støtte, hjælpe og vejlede den enkelte borger på den bedst mulige måde
  • Den enkelte borger oplever: At man har valgmuligheder og bestemmer over eget liv
  • Borgeren bidrager til de daglige gøremål, både personligt og i fællesskabet
  • Borgeren deltager i de individuelle og fælles fritidsaktiviteter, som ønskes. Der tilbydes et trygt og overskueligt miljø, hvor der er plads til både privat- og fællesliv, med den støtte der er nødvendig
  • Der tilbydes hjælp og støtte til at vælge og at deltage i fritidsaktiviteter og aktiviteter udenfor Fasanstien

  Vi anvender følgende pædagogiske metoder:

  • Totalkommunikation
  • Principper fra Neuropædagogikken

  Der tages altid udgang i den enkelte borgers ønsker og behov, og vi sørger for at medborgerskabet er i fokus.

 • Her finder du os - adresse

  Find vej

  Adresse

  Botilbud Fasanstien
  Fasanstien 33
  4220 Korsør

 • Kontakt Fasanstien

  Daglig leder Dennis Albinus Jørgensen: 24 63 45 49 

  Personale i stueetagen: 20 16 53 79

  Personale 1. sal og Nat: 24 90 88 41

  Personale 2. sal: 24 90 88 42

Halsebyvænget - Korsør
 • Halsebyvænget - Korsør

  Halsebyvænget er et botilbud, som består af 2 bo-grupper. Rent fysisk er vi placeret i Halseby cirka 6 kilometer fra centrum af Korsør.

  Den ene gruppe består af 12 boliger, hvor boligerne ligger ud til fællesarealer.

  Den anden gruppe består af 12 selvstændige boliger, hvor fælleshuset ligger selvstændigt.

  Målgruppen er voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som i varierende grad har brug for pædagogisk støtte til alle hverdagens gøremål, samt støtte i forhold til deres psykiske habitus. Målgruppen er endvidere domfældte borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har en type 4 eller type 5 dom.

  På Halsebyvænget har vi fokus på borgernes trivsel, både som enkelt individ og som gruppe.

  Der er en stor bevidsthed om, at personalet er der for borgerne. Der er en stor interesse i, at man som ansat er fagligt kvalificeret til at løse opgaven.

  Her er link til:

  Ydelseskatalog Halsebyvænget. (pdf - nyt vindue)

 • Tilbud til dig

  Der er mulighed for mange aktiviteter i hverdagen på Halsebyvænget. Der er tilbud om gåture, ledsagelse til indkøb, ledsagelse til cafebesøg, ture ud i det blå, bålmad, tipi, forskellige spil både inde og udendørs, filmaftener og ledsagelse til træningscenter.

  En del af borgerne på Halsebyvænget er på aktivitets- og samværstilbud i hverdagen, og derfor sker flere af aktiviteterne gerne i weekenderne.

 • Sådan arbejder vi

  Vi anvender følgende pædagogiske metoder:

  • Neuropædagogiske principper og low arousel
  • Anerkendende tilgang
  • Strukturpædagogisk tilgang
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Kommunikationspædagogisk tilgang
 • Her finder du os - adresse

  Find vej

  Adresse

  Botilbud Halsebyvænget
  Halsebyvænget 52
  4220 Korsør

 • Kontakt Halsebyvænget

  Daglig leder Anders Kristian Pradel: 23 67 23 76

   

  Personale gr. 1: 51 44 03 52

  Personale gr. 3: 21 28 96 45

  Natpersonale: 21 28 98 69

Kjærsvej - Korsør
 • Kjærsvej - Korsør

  Kjærsvej er et botilbud beliggende i Korsørs sydlige bydel ved Korsør Lystskov, for borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Kjærsvej er en del tilbuddet Vejsgård Alle, som er i vores center.

  Lejeboligerne er på ca. 55 m2 med tilhørende gårdhave og forhave.

  Personalet har kontor i en separat lejlighed på Kjærsvej. Denne lejlighed benyttes også som fællesrum og til mødeaktivitet.

  På Kjærsvej bor 4 voksne borgere i alderen fra 40-53 år, og vi har fokus på at hjælpe og guide borgerne i mestring af eget liv. Herunder at kunne mestre at bo alene i forhold til både det personlige og det omkringværende samfund.

  Her er link til:

  Ydelseskatalog Kjærsvej. (pdf - nyt vindue)

 • Tilbud til dig

  Vi inddrager borgerne i størst muligt omfang, i alt hvad der vedrører dem. Via dialog i dagligdagen og den ugentlige hjemmedag guider og vejleder vi borgerne, så de kan fungere praktisk og socialt i egen bolig.

  Vi viser ”vejen” visuelt og går med dem. Vi trækker os efterhånden som borgeren mestrer processer som rengøring, madlavning, indkøb, kontakt til læge, psykiater og andre offentlige instanser samt sociale arrangementer og bekendtskaber. Vi ledsager ligeledes til fritidsaktiviteter i den udstrækning det kan lade sig gøre, indtil borgeren mestrer aktiviteten selv.

  Vi afholder beboermøde 1 gang hver 6. uge. Det styrker borgernes evne til at agere i demokratiske processer - samtidig sikrer det, at deres stemme bliver hørt. Vi afholder 2 gange fællesspisning, for at vedligeholde og styrke færdigheder i madlavning samt det sociale sammenspil mellem borgerne. 

  I weekenderne er der mulighed for enten planlagte eller spontane ture. Vi tager for eksempel til loppemarkeder, som nogle er særlig glade for. Det kan også være korte eller længere gåture, kaffebesøg på andre botilbud i vores center eller anden steds. Vi laver også større arrangementer som ture til København, Jylland m.m.

  Derudover tager vores borgere til flere forskellige klubaktiviteter både på hverdage og i weekenden. Det gør de både med og uden ledsagelse.

 • Sådan arbejder vi

  Vores målgruppe er voksne borgere med varigt nedsat psykisk udviklingsniveau, dobbeltdiagnoser og misbrug. Borgerne fungerer med hjælp til selvhjælp i eget hjem. 

  Vores mål er at skabe et godt liv for borgerne i egen bolig. Et liv som giver mening og livskvalitet ud fra den pågældendes behov, ønsker og valg.

  Vi arbejder med borgerens mestring af eget liv på både det praktiske og sociale plan. På den måde kan borgerne bo i et socialt boligselskab med de regler og normer, der er, og de kan mestre eget liv mest mulig uden pædagogisk støtte.

  Vi anvender følgende pædagogiske metoder:

  • Principper fra jeg-støttende samtaler
  • Anerkende relationspædagogik 
  • Vi undgår så vidt muligt ordet "Nej." I stedet bruger ja-sætninger; ”ja vi kan, når/hvis…”

   

  Vi arbejder gennemgående ud fra centrets etiske profil om retten til et værdigt liv. Vi har udarbejdet konflikthåndteringsbeskrivelse på borgerne, hvori der bl.a. står, hvad der kan være konfliktskabende og konfliktafledende.

 • Her finder du os - adresse

  Find vej

  Adresse

  Botilbud Kjærsvej
  Kjærsvej 192  
  4220 Korsør

 • Kontakt Kjærsvej

  Daglig leder Charlotte Bech Petersen 22 11 89 73

   

  Personale 1: 40 46 71 08

  Personale 2: 40 46 71 09

  Personalekontor: 58 35 14 89

  Natpersonale (tast 1): 58 57 53 33

Park Allé - Skælskør
 • Park Allé - Skælskør

  Målgruppen på Park Alle er borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i alderen 18 til 85+ år. Alle borgerne på Park Alle har et stort støttebehov - herunder understøttende kommunikationsformer.

  Park Alle er et botilbud med 20 lejligheder beliggende i Skælskør by. Der er udsigt til grønne områder, og bygningerne består af 2 huse og 1 administrationsbygning. Hvert hus har 10 lejligheder der igen er opdelt i 2 levegrupper med hver deres køkken og fællesstue. Der bliver hver dag lavet mad i husene, da hjemmelavet og sund mad er en vigtig del af livet på Park Alle.

  Hver lejlighed har egen indgang og er på ca. 55 m2 med et stort badeværelse og mulighed for tekøkken. Foran hvert hus er en dejlig flisebelagt atriumgård og hver lejlighed har udgang til en lille have/terrasse samt et tilhørende redskabsskur.
  Fra lejlighederne er der direkte adgang til fællesarealerne.

  Her er link til:

  Ydelseskatalog Park Allé. (pdf - nyt vindue)

   

  Besøg vores Instagram profil: Tryk her på teksten (nyt vindue)

   

 • Tilbud til dig

  På Park Alle tilbyder vi borgerne følgende fritidsaktiviteter:

  • Ridning
  • Fysioterapi
  • Svømning
  • Musik hver torsdag eftermiddag
  • Ture ud af huset m.m.

  Vi vil bestræbe os på at lave 2 pårørendearrangementer om året, hvoraf den ene vil være op til jul.

   

  Besøg vores Instagram profil: Tryk her på teksten (nyt vindue)

   

 • Sådan arbejder vi

  På Park Alle er vores mål, at den enkelte borger har det godt og trives i egen bolig. Vi har fokus på at møde borgerens individuelle behov ved for eksempel at bruge understøttende kommunikationsformer til aktiv inddragelse i eget liv.

  Vi anvender følgende metoder i arbejdet:

  • Etiske reflektionsmodeller
  • Anerkendende pædagogik
  • Medborgerskab og rettighedsperspektiver
  • Marte Meo
  • Neuropædagogik
  • Alternative kommunikations metoder

  Derudover bygger praksis på at skabe stærke relationer til borgeren og en oplevelsesrig hverdag.

 • Her finder du os - adresse

  Find vej

  Link til kort (nyt vindue)

  Adresse

  Botilbud Park Allé
  Park Alle 68
  4230 Skælskør

 • Kontakt Park Allé

  Daglig leder Helle Thorsen: 24 90 78 83

  Personalekontor: 21 70 83 80

  Hus 1: 21 70 83 50

  Hus 2: 21 70 83 74

  Natpersonale (tast 3); 58 57 43 40

Rosenkildevej 65A - Slagelse
 • Rosenkildevej 65A - Slagelse

  Rosenkildevej 65A består af 15 selvstændige lejligheder i 3 sammenhængende huse.

  Der bor i alt 15 borgere i alderen 31 til 71 år. Der er fælles køkken og stue centralt i hvert hus, her laves der mad og hygges. Derudover er der til hvert hus en stor terrasse, som benyttes meget i sommermånederne.  

  Bebyggelsen ligger i Rosenkildeparken.

   

  Ydelseskatalog (pdf - nyt vindue)

 • Tilbud til dig

  De fleste af borgerne på Rosenkildevej 65A benytter et dagtilbud i Slagelse, derfor er der et begrænset udbud af aktiviteter i hverdagen. Eksempler på disse tilbud er: Café Amalie, Klub Fri, ridning og svømning.

  Vi tager altid sammen til Sjællands Festival og nyder den gode musik og fantastiske stemning.

  Det er altid muligt at deltage i madlavningen, hvis det ønskes, men der er også mulighed for at sidde og nyde duften under fremstillingen af maden. Der er selvfølgelig mulighed for indflydelse på madplanen.

  I weekenden kan der eksempelvis være følgende muligheder for aktiviteter:

  • En gåtur i de flotte omliggende grønne arealer
  • Sang og musik
  • Se en god film sammen
  • Lave aktiviteter som passer til de forskellige højtider, klippe/klistre mv.
  • Lave udsmykning med et kunstnerisk touch til huset

  Fritiden kan også nydes i egen lejlighed.

 • Sådan arbejder vi

  På Rosenkildevej 65A arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang til borgerne.

  De fleste af borgerne er fysisk mobile og kan delvist udtrykke sig verbalt.

  Borgerne har stor glæde af understøttende kommunikation i form af tegn-til-tale, billeder og piktogrammer. Disse værktøjer giver god støtte og omsorg i mødet med hverdagens udfordringer.

  Medarbejderne på Rosenkildevej 65A inspirerer og understøtter borgerne i at søge oplevelser og aktiviteter - både i det nære miljø og gennem fritidsaktiviteter. Det er altid med udgangspunkt i de ønsker og behov, som den enkelte borger giver udtryk for.

 • Her finder du os - adresse

  Find vej

  Adresse

  Botilbud Rosenkildevej 65A
  Rosenkildevej 65A
  4200 Slagelse

 • Kontakt Rosenkildevej 65A

  Daglig leder Anja Wenneke Astrup: 51 33 02 89

   

  Hus 1: 51 15 77 04

  Hus 2: 24 79 23 31

  Hus 3: 20 34 12 98

  Natpersonale: 21 16 70 89

Rosenkildevej 97
 • Rosenkildevej 97

  Rosenkildevej 97 er et botilbud i Slagelse til borgere med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der bor i alt 30 borgere i alderen 18 til 67 år.

  Rosenkildevej 97 består af 6 sammenhængende huse. De 5 af husene: Hus B, Hus C, Hus D, Hus E og Hus F indeholder hver 6 selvstændige lejligheder og har hver et fælles køkken/alrum.

  Det 6. hus: Hus A er til administrationen med kontor og mødelokale.

  Fælles for alle 30 lejligheder er, at der er et indendørs café-område til fælles aktiviteter. Udendørs har vi en dejlig have med trampolin, delvist overdækkede terrasser, stisystem, motionsredskaber, bålplads, skulpturer, frugttræer, gynger, kørestolsgynge, piletunnel og højbede med krydderurter.

  Vi har særligt fokus på sansestimuli og kommunikation:

  • Vi arrangerer musik med spillemand
  • Vi har massage/spa-rum
  • Vi arbejder med totalkommunikation, herunder med billedmateriale og tegn-til-tale for at styrke borgernes trivsel og mulighed for selvbestemmelse
  • Vi arbejder med særligt tilrettelagt taktil kommunikation og pejlemærker samt naturlige objektreferencer målrettet til borgere med døvblindhed
  • Der skabes en individuel dagsrytme, som sikrer genkendelighed i hverdagen.

  Vi kan lide at holde fester. Beboerne og personalet i de forskellige huse har tradition for på skift at arrangere en fest og invitere dem, der bor i de andre huse. F.eks. ”årstids”-fester såsom fastelavnsfest, påskehygge, Skt. Hans aften, halloween-uhygge, julehygge m.m.

  Her er link til:

  Ydelseskatalog Rosenkildevej 97 (pdf - nyt vindue)

 • Tilbud til dig

  På hverdagene i løbet af dagtimerne, er de fleste af beboerne ude af huset for at deltage i samvær- og aktivitetstilbud.

  Om eftermiddagen, aftenen og i weekenden er der mulighed for at beboerne kan deltage i forskellige aktiviteter på Rosenkildevej 97. Det kan være:

  • Gåture eller cykelture i Rosenkildeparken
  • En tur ud i haven og bruge aktiviteterne dér
  • Deltage i musik og sang
  • Deltage i madlavningen
  • Hygge sig og slappe af i lejligheden
  • Få et spabad og/eller massage
  • Være med til fælles filmhygge i cafeområdet
  • Besøge familie eller selv have gæster i lejligheden
  • Tage på individuel udflugt med egen §97 ledsager
  • Tage med på udflugt i mindre grupper, f.eks. til centrets sommerhus, som ligger ved Kirke Stillinge Strand.

  Det er som regel også i weekenden, at der holdes ”årstids”-fester.  

  I hverdagene skal borgerne desuden nå at klare diverse aftaler, det kan være med læge, tandlæge, bandagist, fodplejer og fysioterapeut og andre behandlere.

 • Sådan arbejder vi

  Da borgerne på Rosenkildevej 97 er voksne med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, har de behov for høj grad af støtte i forhold til alle dagliglivets gøremål. Det gælder til kommunikation og alle øvrige personlige, helbredsmæssige og økonomiske forhold.

  Vi arbejder med en individuel tilgang til borgerne, sådan at den enkelte borgers behov og ønsker tilgodeses i hverdagen.

  Vores mål er, at borgerne hos os skal opleve at have et aktivt liv med aktiviteter både hjemme og uden for hjemmet. Vi vægter højt, at der er selvbestemmelse, medinddragelse og borgeren er aktivt deltagende i eget liv.

  Personalet har en anerkendende pædagogisk tilgang til samarbejdet med borgerne. Der anvendes pædagogiske metoder såsom totalkommunikation og sanseintegration

 • Her finder du os - adresse

  Find vej

  Adresse

  Botilbud Rosenkildevej 97
  Rosenkildevej 97
  4200 Slagelse

 • Kontakt Rosenkildevej 97

  Tina Hedegaard: 21 67 61 55 

  Hus B: 29 38 74 54

  Hus C: 29 38 74 57

  Hus D: 29 38 74 63

  Hus E: 29 38 74 81

  Hus F: 29 38 74 90

  Køkken: 29 90 88 03

  Natpersonale: 24 90 88 03

Vejsgård Allé - Vemmelev
 • Vejsgård Allé - Vemmelev

  Vejsgård Alle er et botilbud for borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Stedet blev bygget og stod færdigt i marts 2014. På Vejsgård Alle er der plads til 20 borgere, der hver især har deres eget lille rækkehus. Rækkehusene indeholder lille entre, tekøkken og stue, soveværelse og badeværelse med egen vaskemaskine og tørretumbler. Rækkehusene er på 56 m2, to af dem er dog lidt større og måler 68 m2.

  Borgerne der bor på Vejsgård Alle har alle mulighed for at spise sammen med de øvrige borgere i fælleshuset. Der er to fælleshuse på Vejsgård Alle og i hvert fælleshus er der en fællesstue og et fælleskøkken pr. 5 borgere. Her hjælper borgerne til med at tilberede dagens ret, de er også med til at handle ind i lokalbutikkerne. Til dette støtter personalet den enkelte i forhold til hvad den enkelte magter. Der lægges op til inklusion, med- og selvbestemmelse.

  Alle har mulighed for at have indflydelse på fælleshuset, hvad der skal spises, hvilke aktiviteter der skal foregå osv. Borgerne beslutter husreglerne sammen i fællesskab.

  For at få det optimale ud af at bo på Vejsgård Alle skal man selv kunne gå eller transportere sig på anden vis fra egen bolig til fælleshuset.

  Vejsgård Alle ligger i Vemmelev, som er en lille landsby tæt på Slagelse og Korsør. Byen har en Daglig Brugs og en Netto, pizzeria, frisør, hæveautomat, kirke, helsekostforretning og sportshal.

  Der er direkte busforbindelser fra Vemmelev til Slagelse.

  Der er vågen nattevagt på Vejsgård Allé.

  Her er link til:

  Ydelseskatalog Vejsgård Allé. (pdf - nyt vindue)

 • Tilbud til dig

  På Vejsgård Alle har man sin egen selvstændige lejlighed samtidig med, at man har mulighed for at være en del af et fællesskab. Der er mulighed for at være aktiv i sit eget liv, og borgeren har indflydelse på sin dagligdag. Det betyder, at borgeren bliver opfordret til at tage beslutninger, der kan være med til at give hverdagen indhold.

  Alle højtider bliver markeret og fejret. Derudover har vi traditioner og faste aktiviteter så som sommerfest og julefest. Fester er med spisning og dans. Vi har også idrætsdage i uge 27, og en årlig fælles udflugt, samt en juletur.

  I weekenderne kan der være forskellige arrangementer på Vejsgård Alle f.eks. sansemotorik, bankospil, gåture og alt muligt andet der kan lade sig gøre.   

  På Vejsgård Alle er der mulighed for at tage fælles beslutninger på de månedlige beboermøder og brugerrådsmøder (sidstnævnte skal man være valgt til). Derudover holder vi aftenmøder med forskellige temaer ca. hver anden måned.

 • Sådan arbejder vi

  Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med psykisk funktionsnedsættelse. De har brug for at blive støttet, guidet og vejledt i daglige gøremål, samt i sociale spilleregler.

  Målet med vores tilbud:

  • At borgerne guides/opfordres til selv- og medbestemmelse, gennem hverdagen og mødedeltagelse.
  • At borgerne støttes i at mestre eget liv i samvær med andre borgere på Vejsgård Allé og ude i samfundet.
  • At borgerne støttes og guides i at bo i egen lejlighed med de rettigheder og pligter dette medfører.
  • At borgerne får støtte til at have kontakt til evt. familie og venner. 

  Vi anvender følgende pædagogiske metoder og faglige tilgange:

  • Den enkelte borger er i fokus
  • Selv- og medbestemmelse som omdrejningspunkt i hverdagen.
  • Der arbejdes med metoden ”jeg støttende samtaler” og ”jeg støttende samvær” efter behov
  • Kommunikation gennem samtaler, billeder, trafiklysmetoden, beboermøder, brugerrådsmøder og andet
  • Neuropædagogik
  • Anerkendende tilgang
 • Her finder du os - adresse

  Find vej

  Adresse

  Botilbud Vejsgård Alle
  Vejsgård Alle 1
  4241 Vemmelev

 • Kontakt Vejsgård Allé

  Daglig leder Charlotte Bech Petersen: 22 11 89 73

   

  Team 1: 23 65 57 38

  Team 2: 21 35 46 54

  Personalekontor: 30 44 04 45

  Natpersonale: 58 57 53 33 (Tast 1)

Siden er sidst opdateret 16. november 2022