Sådan arbejder vi

Vi modtager borgere med alle former for fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, bl.a. autisme, downs syndrom, ADHD, cerebral parese, rygmarvsbrok samt voksne med multihandicaps.

Formålet med aflastning er at støtte familien, så den voksne kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigt for den voksne og den øvrige familie. Når borgeren er hos os, ser vi følgende som vores vigtigste pædagogiske opgave:

  • Give borgeren en indholdsrig fritid med mulighed for indflydelse og valg
  • Give borgeren mulighed for at skabe sociale relationer
  • Styrke borgerens selvhjulpenhed og kompetencer

Vores overordnede pædagogiske tilgang er:

  • Neuropædagogik
  • Low arousal 
Siden er sidst opdateret 21. juni 2018