Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens
§ 104

På adresserne Rosenkildevej 83/ 81B, Slagelse og Næstvedvej 15, Skælskør, kan borgerne vælge mellem en lang række aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne. Der er pt. 12 grupper i tilbuddet, hver med særlig fokus på individuelle aktiviteter, den enkeltes støttebehov og ønsker, men også fællesskabet i aktiviteter på tværs af huset.


Målgruppen er fysisk og psykisk udviklingshæmmede, fra aldersgruppen 18 år og op. Vi tilbyder aktivitetstilbud fra eget center og fra eksterne samarbejdskommuner og hjemmeboende.


Vi holder til i et stort hus med flere etager. Der er elevator og elektroniske gangdøre for tilgængelighed. Grupperummene er inddelt efter aktivitet og gruppestørrelse, og der er flere muligheder for pause- og fællesrum. Vi har to busser til rådighed og en stor park med sansehave. Desuden er der tilknyttet et eksternt hus med egen have, beliggende i rolige skærmede omgivelser.

Særligt fokus

Vi har særlig fokus på borgernes recovery-opfattelse og tager udgangspunkt i egne ønsker når vi vælger aktivitetsgrupper med borgerne. Alle borgere får udarbejdet en intern handleplan med udviklingsmål og ved behov laver vi metodebeskrivelser med afsæt i det etiske landskab, for at kunne støtte bedst muligt individuelt. Man er altid tilknyttet en fast gruppe, men man kan frit vælge at deltage i andre gruppers aktiviteter eller fælles arrangementer. Alle borgere har mulighed for at stille op til valg med deltagelse i Borgerrådet. I borgerrådet tages ønsker fra borgerne op og der holdes møder kvartalsvis. Man er som medlem repræsentant for hele borgergruppen.

Tilbud til dig – Gruppernes aktiviteter

I huset har hver gruppe et eller flere grupperum til rådighed. Der arrangeres individuelle aktiviteter og fælles aktiviteter. Grupperne har smartboard-tavler i grupperummene, hvor der hver dag bliver vist billeder af dagen og aktiviteterne. Her vælger borgerne aktiviteter og dagen bliver gennemgået. Vi bruger totalkommunikation i dagligdagen, som eksempelvis kan indeholder TTT, billeder, konkreter, bliss system og IPads, alt efter individuelle behov. Hver dag bliver der i nogle grupper læst op fra borgerens kommunikationsbog, hvis man ønsker at dele oplevelser i fællesskabet.

Aktiviteterne har udgangspunkt i bl.a.

Fokus på relationer, nærvær, sanser, sang og musik og højtlæsning. Aktiviteter med velvære, musik, sanser, samvær, balledans og socialmotorisk musikprogram. Der arrangeres samtidig oplevelser i haven eller på ture ud af huset.

Værdisættende opgaver som alt kreativt arbejde og praktiske opgaver i huset som postrunder, havearbejde og opfyldning af depoter.

Fokus på samarbejde og service. I Café Rose fremstilles salater, sandwich og kager. Der afholdes musik hver tirsdag, banko og diskotek en gang om måneden. Borgerne i caféen dækker også op til møder og ordner kaffevogne til grupperne, samt deler frugt ud til huset.

Aktiviteter der udfordrer sanserne med sanseindtryk i form af lugt, syn og berøring, og som tilstræber at give en komplet sanseoplevelse og har fokus på borgerne med højt støttebehov og døvblindemiljø.

Fokus på struktur og genkendelighed med aktiviteter som gerne tager afsæt i naturen. Aktiviteterne er kendte og gruppens størrelse er mindre.
Ud over forskellige værksteder, fællesrum og grønne arealer omkring bygningerne har vi to velfungerende sanserum, karaoke, en café hvor borgerne fremstiller salat, sandwich og kager, en sansehave, drivhus og bus til ture ud af huset. Vi har også mulighed for at benytte et sommerhus til aktiviteter ud af huset. Samtidig har vi tilbud om cykelture, hvor man i kørestol kan cykle på en Velo Plus cykel, side by side cykel eller en cykel taxi med lad til to siddende personer.
Vi lægger stor vægt på årets traditioner og har arrangementer som Sct. Hans fest, pølsevogn i haven, sanselegedag, Sjællandsfestivalen, luciaoptog, jule-og påskefrokost og besøg af Gardehusarerne. Alle borgere har mulighed for at vælge deltagelse, ud fra ønsker og behov, også gerne på tværs af grupperne.

Fysioterapi

I huset har vi indrettet et lokale til fysioterapi. Her kan man som modtager af fysioterapi fra Fysio Danmark, få træning mens man er i dagtilbud af fysioterapeuterne, der er ansat hos Fysio Danmark.

Vores overordnede mål i huset er at tilpasse og understøtte et aktivitetstilbud som er tilrettelagt sammen med den enkelte borger. Vi tilstræber at hver dag skal være den bedste for både borgere og ansatte. Vi har mange personaler, som hver har spidskompetencer og uddannelse i specialviden omkring kommunikation, døvblinde og demens.

Vi anvender b.la følgende pædagogiske metoder

- Anerkendende pædagogik.
- Fokus på etiske værdier og principper.
- Recovery.
- Totalkommunikation.
- Principper ABC demens.

Vores samarbejdspartnere er mange og vi søger gerne viden inden for specialområder

Slagelse Kommune, Myndighed.
Betalings-/handlekommuner.
CSU.
VISO.
Pårørende/ værger.
Kørsel. (Movia, Taxa og Egons)
Musikskolen og lokal kunstner Kalundborg.

Kontakt og besøg

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Daglig Leder Sanne Peitersen. Du er altid velkommen til en snak og et besøg.

Siden er sidst opdateret 6. maj 2021