Tilbud til dig

Borgerne tilbydes aktivitet og samvær efter eget ønske, behov og formåen. Tilbuddets mål er at skabe en indholdsrig hverdag for borgerne samt fastholde og støtte sociale relationer.

Traditioner holdes i hævd og fejres. Såsom fastelavn, påske og påskefrokost, Sankt Hans fest, halloween, sanse-lege dag og jul.