Slagelse

På adresserne Rosenkildevej 83 og 81B kan borgerne vælge mellem en række aktivits- og samværstilbud i dagtimerne. Der er pt. 12 grupper, som hver har fokus på individuelle aktiviteter, den enkelte borgers støttebehov og ønsker. Derudover er der en række aktiviteter på tværs af huset og grupperne. 

Målgruppen er fysisk og psykisk udviklingshæmmede fra aldersgruppen 18 år og op. Borgerne der benytter vores tilbud kommer flere steder fra. Nogle af borgerne bor på et af botilbuddene i Specialcenter Slagelse. Andre er hjemmeboende og nogle kommer fra andre kommuner.

Rosenkildevej 83 er et stort hus med flere etager. Der er elevator og elektroniske gangdøre. Grupperummene er inddelt efter aktivitet og gruppestørrelse samt flere muligheder for pause- og fællesrum. Vi har to busser til rådighed og en stor park med sansehave. Desuden er der tilknyttet et hus, Rosenkildevej 81B, med egen have, beliggende i rolige skærmede omgivelser.