Sådan arbejder vi

Borgerne på Fasanstien er i alderen 25-75 år.

Borgerne på Fasanstien er voksne med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som har brug for støtte og vejledning til dagens gøremål, samt personlig pleje og omsorg.

Vores mål på Fasanstien er at:

  • Medarbejderne kvalificerer sig til at støtte, hjælpe og vejlede den enkelte borger på den bedst mulige måde
  • Den enkelte borger oplever: At man har valgmuligheder og bestemmer over eget liv
  • Borgeren bidrager til de daglige gøremål, både personligt og i fællesskabet
  • Borgeren deltager i de individuelle og fælles fritidsaktiviteter, som ønskes. Der tilbydes et trygt og overskueligt miljø, hvor der er plads til både privat- og fællesliv, med den støtte der er nødvendig
  • Der tilbydes hjælp og støtte til at vælge og at deltage i fritidsaktiviteter og aktiviteter udenfor Fasanstien

Vi anvender følgende pædagogiske metoder:

  • Totalkommunikation
  • Principper fra Neuropædagogikken

Der tages altid udgang i den enkelte borgers ønsker og behov, og vi sørger for at medborgerskabet er i fokus.

Siden er sidst opdateret 19. oktober 2019