Halsebyvænge - Korsør

Halsebyvænge er et botilbud, som består af 3 bogrupper. Rent fysisk er vi placeret i Halseby ca. 6 km fra centrum af Korsør.

Den ene gruppe består af 12 boliger, hvor boligerne ligger ud til fællesarealer. Den anden gruppe består af 12 selvstændige boliger, hvor fælleshuset ligger selvstændigt. Tredje gruppe består af 2 huse, hvor der samlet er 4 boliger. Sidstnævnte botilbud er til domfældte.

Målgruppen er voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som i varierende grad har brug for pædagogisk støtte til alle hverdagens gøremål, samt til deres psykiske habitus.

På Halsebyvænge har vi fokus på borgernes trivsel især som enkelt individ men også som gruppe.

Der er en stor bevidsthed om, at personalet er der for borgerne. Der er en stor interesse i, at man som ansat altid er fagligt kvalificeret til at løse opgaven.

Her er link til:

Ydelseskatalog Halsebyvænge. (pdf - nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 4. maj 2021