Halsebyvænget - Korsør

Halsebyvænget er et botilbud, som består af 2 bo-grupper. Rent fysisk er vi placeret i Halseby cirka 6 kilometer fra centrum af Korsør.

Den ene gruppe består af 12 boliger, hvor boligerne ligger ud til fællesarealer.

Den anden gruppe består af 12 selvstændige boliger, hvor fælleshuset ligger selvstændigt.

Målgruppen er voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som i varierende grad har brug for pædagogisk støtte til alle hverdagens gøremål, samt støtte i forhold til deres psykiske habitus. Målgruppen er endvidere domfældte borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har en type 4 eller type 5 dom.

På Halsebyvænget har vi fokus på borgernes trivsel, både som enkelt individ og som gruppe.

Der er en stor bevidsthed om, at personalet er der for borgerne. Der er en stor interesse i, at man som ansat er fagligt kvalificeret til at løse opgaven.

Her er link til:

Ydelseskatalog Halsebyvænget. (pdf - nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 15. juni 2021