Sådan arbejder vi

Vores målgruppe er voksne borgere med varigt nedsat psykisk udviklingsniveau, dobbeltdiagnoser og misbrug. Borgerne fungerer med hjælp til selvhjælp i eget hjem. 

Vores mål er at skabe et godt liv for borgerne i egen bolig. Et liv som giver mening og livskvalitet ud fra den pågældendes behov, ønsker og valg.

Vi arbejder med borgerens mestring af eget liv på både det praktiske og sociale plan. På den måde kan borgerne bo i et socialt boligselskab med de regler og normer, der er, og de kan mestre eget liv mest mulig uden pædagogisk støtte.

Vi anvender følgende pædagogiske metoder:

  • Principper fra jeg-støttende samtaler
  • Anerkende relationspædagogik 
  • Vi undgår så vidt muligt ordet "Nej." I stedet bruger ja-sætninger; ”ja vi kan, når/hvis…”

 

Vi arbejder gennemgående ud fra centrets etiske profil om retten til et værdigt liv. Vi har udarbejdet konflikthåndteringsbeskrivelse på borgerne, hvori der bl.a. står, hvad der kan være konfliktskabende og konfliktafledende.

Siden er sidst opdateret 1. juni 2018