Tilbud til dig

Vi inddrager borgerne i størst muligt omfang, i alt hvad der vedrører dem. Via dialog i dagligdagen og den ugentlige hjemmedag guider og vejleder vi borgerne, så de kan fungere praktisk og socialt i egen bolig.

Vi viser ”vejen” visuelt og går med dem. Vi trækker os efterhånden som borgeren mestrer processer som rengøring, madlavning, indkøb, kontakt til læge, psykiater og andre offentlige instanser samt sociale arrangementer og bekendtskaber. Vi ledsager ligeledes til fritidsaktiviteter i den udstrækning det kan lade sig gøre, indtil borgeren mestrer aktiviteten selv.

Vi afholder beboermøde 1 gang hver 6. uge. Det styrker borgernes evne til at agere i demokratiske processer - samtidig sikrer det, at deres stemme bliver hørt. Vi afholder 2 gange fællesspisning, for at vedligeholde og styrke færdigheder i madlavning samt det sociale sammenspil mellem borgerne. 

I weekenderne er der mulighed for enten planlagte eller spontane ture. Vi tager for eksempel til loppemarkeder, som nogle er særlig glade for. Det kan også være korte eller længere gåture, kaffebesøg på andre botilbud i vores center eller anden steds. Vi laver også større arrangementer som ture til København, Jylland m.m.

Derudover tager vores borgere til flere forskellige klubaktiviteter både på hverdage og i weekenden. Det gør de både med og uden ledsagelse.