Sådan arbejder vi

Borgerne på RV 87-89 er voksne med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som har brug for støtte og vejledning til dagens gøremål samt personlig pleje og omsorg.

På Rosenkildevej 87-89 arbejder vi med følgende pædagogiske metoder:

  • Totalkommunikation
  • Neuropædagogik i forhold til senhjerneskade
  • Bevidsthed om borgernes seksuelle behov
  • Sansemotorik 

Vores mål på Rosenkildevej 87-89 er:

  • At medarbejderne kvalificerer sig til at støtte, hjælpe og vejlede den enkelte borger, på den bedst mulige måde
  • At den enkelte borger oplever, at vedkommende har valgmuligheder og bestemmer over eget liv
  • At vedkommende bidrager til de daglige gøremål både personligt og i fællesskabet
  • At vedkommende deltager i de individuelle og fælles fritidsaktiviteter, som ønskes. Der tilbydes et trygt og overskueligt miljø, hvor der er plads til både privat- og fællesliv med den støtte, der er nødvendig
  • Der tilbydes hjælp og støtte til at vælge og til at deltage i fritidsaktiviteter og aktiviteter udenfor Rosenkildevej 87-89

Der tages altid udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov, og vi sørger for at medborgerskabet er i fokus.

Siden er sidst opdateret 1. juni 2018