Sådan arbejder vi

Da borgerne på Rosenkildevej 97 er voksne med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, har de behov for høj grad af støtte i forhold til alle dagliglivets gøremål. Det gælder til kommunikation og alle øvrige personlige, helbredsmæssige og økonomiske forhold.

Vi arbejder med en individuel tilgang til borgerne, sådan at den enkelte borgers behov og ønsker tilgodeses i hverdagen.

Vores mål er, at borgerne hos os skal opleve at have et aktivt liv med aktiviteter både hjemme og uden for hjemmet. Vi vægter højt, at der er selvbestemmelse, medinddragelse og borgeren er aktivt deltagende i eget liv.

Personalet har en anerkendende pædagogisk tilgang til samarbejdet med borgerne. Der anvendes pædagogiske metoder såsom totalkommunikation og sanseintegration

Siden er sidst opdateret 1. juni 2018