Sådan arbejder vi

Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med psykisk funktionsnedsættelse. De har brug for at blive støttet, guidet og vejledt i daglige gøremål, samt i sociale spilleregler.

Målet med vores tilbud:

  • At borgerne guides/opfordres til selv- og medbestemmelse, gennem hverdagen og mødedeltagelse.
  • At borgerne støttes i at mestre eget liv i samvær med andre borgere på Vejsgård Allé og ude i samfundet.
  • At borgerne støttes og guides i at bo i egen lejlighed med de rettigheder og pligter dette medfører.
  • At borgerne får støtte til at have kontakt til evt. familie og venner. 

Vi anvender følgende pædagogiske metoder og faglige tilgange:

  • Den enkelte borger er i fokus
  • Selv- og medbestemmelse som omdrejningspunkt i hverdagen.
  • Der arbejdes med metoden ”jeg støttende samtaler” og ”jeg støttende samvær” efter behov
  • Kommunikation gennem samtaler, billeder, trafiklysmetoden, beboermøder, brugerrådsmøder og andet
  • Neuropædagogik
  • Anerkendende tilgang
Siden er sidst opdateret 9. marts 2018