Tilbud til dig

Borgerne tilbydes aktivitet og samvær efter eget ønske, behov og formåen. Samvær- og aktivitetstilbuddets mål er at skabe en indholdsrig hverdag for borgerne samt fastholde og støtte sociale relationer.

Traditioner holdes i hævd og fejres. Såsom fastelavn, påske og påskefrokost, Sct. Hans fest, halloween, sanse-lege dag og jul.